Persondata

Behandling af persondata i Rockbæk

Når du melder dig til at være medlem af Rockbæk, så betyder det, at vi går i gang med at behandle de personoplysninger, du giver os om dig selv, i vores systemer. For at vi kan gøre det, så skal vi have dit samtykke, og sådan et samtykke stiller lovgivningen mange krav til. Vi har samlet det hele sammen i teksten her, og vi håber, at det hele giver god mening. Du skal vide, at dit samtykke er nødvendigt for at du kan være medlem af Rockbæk, og giver du os ikke dit samtykke, kan vi ikke registre dig som medlem.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi kun behandler dine personoplysninger i det mindst mulige omfang og så lidt som muligt, da det eneste formål og interesse, vi har i at behandle dine persondata, er at skabe gode rammer for Rockbæk

Hvem er Foreningen Rockbæk

Først og fremmest skal du vide, at når vi skriver Rockbæk, så mener vi Foreningen Rockbæk, CVR-nr.: 36272988. Det er den juridiske enhed, som er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vores hovedformål i Rockbæk er at være Dynamo for musikkoncertafholdelser og kulturelle arrangementer i Holbæk Kommune, og det gør vi blandt andet ved at have en masse frivillige og medlemmer som dig, og de frivillige og medlemmerne, vil vi meget gerne skabe gode rammer for.

Sådan gør vi

Samlet set, så skriver vi til dig når vi indkalder til generalforsamlinger og når dit årsmedlemskab udløber vil du vil modtage en påmindelse.

Hvis du har accepteret at vi gerne må kontakte dig med informationer, nyhedsmail og medlemsfordele vil vi løbende skrive til dig.

Hvis du har accepteret at du gerne vil være frivillig som medlem af foreningen i forbindelse med vores arrangementer, vil du blive kontaktet og du skal oprettet dine oplysninger i et separat crew system og vi vil kontakte dig løbende med informationer om dit virke som frivillig, ligesom vi taler med dig i telefonen og pr. e-mail, ligesom vi sørger for at bruge dine personoplysninger til at lave den gode planlægning i forbindelse med vores arrangementer

Udover den almindelige drift, så bruger vi også vores Crew system til at holde styr på de ting, du får som frivillig, som for eksempel madbilletter, tøj, adgang osv.

For at være frivillig i forbindelse med vores arrangementer, kræver det at du er medlem af Foreningen Rockbæk.

 Hvordan behandler vi dine data?

For at vi kan tilbyde dig at være medlem eller frivillig, er det altså nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger. Vi behandler oplysninger ved at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive de oplysninger, vi har om dig. Som hovedregel opbevarer vi dine oplysninger, så længe du er medlem af Foreningen Rockbæk, og er du ikke det, så sletter vi løbende alle dine personoplysninger indenfor persondataloven.

Er det sikkert?

De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Vi har selvfølgelig sikret os, at alle vores databehandlere har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os er vi opmærksomme på at sikre og sørge for en høj datasikkerhed.

Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

 Har du spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du altid kontakte os på info@rockbaek.com Her kan du også tage fat i os, hvis du vil have indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, hvis du vil have rettet oplysninger om dig, som du ikke mener er korrekte, hvis du gerne vil have dine oplysninger slettet, eller hvis du vil trække dit samtykke tilbage. Du skal selvfølgelig være opmærksom på, at vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for, at du kan være medlem eller frivillig. Det betyder, at hvis du tilbagetager dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, så kan du ikke længere være medlem af Foreningen Rockbæk eller frivillig ved vores arrangementer.

 Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde her: Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.